Publikacja typu: Referaty
TytułBank centralny a bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego
Na konferencji: Konferencja Naukowa z cyklu EKONOMIA a PRAWO „Ład instytucjonalny w gospodarce” zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego