Publikacja typu: Referaty
TytułInstytucjonalna architektura nadzoru bankowego w Unii Europejskiej
Na konferencji: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Easter Europe” zorganizowana przez Katedrę Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Pavol Josef Šafárik University in Košice, Koszyce
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego