Publikacja typu: Referaty
TytułIntegracja rynku finansowego Unii Europejskiej jako warunek trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Korzyści dla przedsiębiorców i konsumentów
Na konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy” zorganizowana przez Akademię Morską w Gdyni, Jurata
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego