Publikacja typu: Referaty
TytułKryzysy bankowe a potrzeba nowej międzynarodowej architektury sieci bezpieczeństwa finansowego
Na konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Bankowość i Finanse i VI Międzynarodowa Konferencja „Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami – Biznes, Bankowość i Finanse na Rynkach Wschodzących” zorganizowana przez Universiti Utara Malaysia i Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego