Publikacja typu: Referaty
TytułZamówienia publiczne jako sposób racjonalizacji wydatków publicznych
Na konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Racjonalizacja wydatków publicznych” zorganizowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kazimierz Dolny
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego