Publikacja typu: Referaty
TytułNowa architektura finansowa. Istota i perspektywy
Na konferencji: Konferencja Naukowa „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a Strategia Lizbońska” zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw, Katedrę Bankowości oraz Katedrę Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Sztokholm
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego