Publikacja typu: Referaty
TytułOpodatkowanie odsetek od oszczędności osób fizycznych w Unii Europejskiej
Na konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa “The Problems of the Financial Law Evolution in Central and Eastern Europe within the Integration Processes” zorganizowana przez Katedrę Finansów i Prawa Podatkowego Litewskiego Uniwersytetu Prawa oraz Katedrę Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wilno
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego