Publikacja typu: Referaty
TytułZasady udzielania zamówień publicznych w Unii Europejskiej
Na konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość i innowacyjność MSP. Wyzwania współczesności” zorganizowana przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu i Politechnikę Rzeszowską, Zakopane
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego