Publikacja typu: Referaty
TytułRegulacja prawna zamówień publicznych jako warunek uczciwej konkurencji
Na konferencji: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji” zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego