Publikacja typu: Referaty
TytułJednolite zasady opodatkowania dochodów z oszczędności w Unii Europejskiej
Na konferencji: Konferencja Naukowa „Polski system podatkowy – założenia a praktyka” zorganizowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kazimierz Dolny
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego