Publikacja typu: Referaty
TytułInstytucja kredytowa w dyrektywach bankowych Wspólnoty Europejskiej i polskim prawie bankowym
Na konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój bankowości” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Umiejętności w Kielcach, Kielce
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego