Publikacja typu: Referaty
TytułPrawne aspekty działalności depozytowej i kredytowej Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
Na konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo i Banki” zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Katedrę Bankowości i Finansów Publicznych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego