Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułGlobalny kryzys finansowy. Geneza, znaczenie, skutki
[w:] Związki zawodowe a kryzys gospodarczy
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler,J. Stelina,M. Zieleniecki
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: 11-26
ISBN: 978-83-85610-70-0
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego

Trwający obecnie kryzys finansowy, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych na rynku kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku (tzw. kredyty subprime) okazał się zagrożeniem niezwykle złożonym, o nieznanej dotąd naturze i globalnym zasięgu, objął niemalże wszystkie kraje świata, rozprzestrzeniając się szybko i zarażając kolejne segmenty rynku finansowego, różne sektory gospodarki, kraje i regiony. Według najnowszych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego największe gospodarki świata należące do grupy państw G-20 zainwestowały w sumie w walkę z kryzysem 10 bln dol; wydały one w ciągu ostatniego roku po 10 tys. dol. na osobę, by opanować skutki kryzysu finansowego.

Bezprecedensowy kryzys na rynkach finansowych osiągający wymiar globalny i gospodarczy postawił przed wszystkimi krajami istotne wyzwania. Szczególne wyzwanie stanowił dla Unii Europejskiej, gdzie 27 państw członkowskich w różnym stopniu zostało dotkniętych jego negatywnymi skutkami. Dzięki skoordynowanym działaniom na szczeblu UE wszystkich państw członkowskich udało się ustabilizować europejski system bankowy, z istotną rolą którą odegrał w tym procesie Europejski Bank Centralny.
Szczególnie w czasie przeciwdziałania negatywnym skutkom trwającego globalnego kryzysu finansowego siła Europy tkwi w solidarności oraz zdolności do wypracowywania i podejmowania wspólnych działań. Z pewnością bowiem wszystkie państwa członkowskie UE odczują negatywne skutki kryzysu, chociaż w różnym wymiarze i w różnym nasileniu, przypuszczalnie jednak w całej Unii Europejskiej dojdzie do wzrostu bezrobocia, spadku popytu i pogorszenia sytuacji budżetowej.