Publikacja typu: Referaty
TytułO potrzebie nowej regulacji prawa ochrony zabytków. Postulaty de lege ferenda
Na konferencji: Otwarte zebranie plenarne PKN ICOMOS „Zmiany prawa ochrony zabytków”, Ciechanowiec
[autor:] K. Zeidler, K. Zalasińska
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa