Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułDiagnostyka preimplantacyjna w prawodawstwie Rady Europy
Nazwa czasopisma Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
Numer Nr 2 (22) 2009
[autor:] O. Nawrot
Miasto: Warszawa 2009
Strony: 42 - 61
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa