Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułThe Freedom of Copying Products and its Limits
[w:] Selected Papers on High Technology Law
[red:] M. Barczewski,M. Miłosz, R. Warner
[autor:] A. Wiśniewski
Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Miasto: Gdańsk 2006
Strony: 179
ISBN: 83-889786-94-X
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego