Publikacja typu: Referaty
TytułWiktymologia - ofiara w sytuacji przemocy
Na konferencji: Rola świadka w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
[autor:] W. Zalewski
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii