Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułLudzie honoru
[w:] Prawo w filmie, (red.) P. Grabarczyk, T. Stempowski
[autor:] K. Zeidler, R. Depczyński, R. Król, P. Rybiński
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2009
Strony: 8
ISBN: 978-83-255-1239-2
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa