Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułKasacja na niekorzyść skazanego i problematyka czynu ciągłego
Wyrok: Postanowienie SN z dnia 12 czerwca 2007 r., V KK 179/07
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania Nr 3
[autor:] P. Petasz
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autor: Mgr Paweł Petasz, Kasacja na niekorzyść skazanego i problematyka czynu ciągłego, glosa do postanowienia SN z dnia 12 czerwca 2007 r., V KK 179/07, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, nr 3 / 2008 r., s. 141 - 144.