Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZabijanie w majestacie prawa - kara śmierci w polskim prawie karnym
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer tom XIX
[autor:] P. Petasz
Miasto: Gdańsk 2008
Strony: 449 - 467
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autor: Mgr Paweł Petasz, Zabijanie w majestacie prawa - kara śmierci w polskim prawie karnym, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XIX, 2008 r., s. 449 - 467.