Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKradzież a zabór. Kilka uwag o różnicach
Nazwa czasopisma Edukacja Prawnicza
Numer nr 5 (62)
[autor:] P. Petasz
Miasto: Warszawa 2004
Strony: 33 - 35
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autor: Mgr Paweł Petasz, Kradzież a zabór. Kilka uwag o różnicach, Edukacja Prawnicza, nr 5 (62) / 2004 r., s. 33 - 35.