Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułDni Praw Człowieka
[autor:] P. Petasz
Miasto: Gdańsk 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Konferencja "Dni Praw Człowieka" zorganizowana w Gdańsku w dniach 10 - 11 grudnia 2007 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.