Publikacja typu: Referaty
TytułSpecyfika Części wojskowej Kodeksu karnego z 1997 r.
Na konferencji: Wojskowy wymiar sprawiedliwości
[autor:] P. Petasz,J. Potulski
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Mgr Paweł Petasz oraz dr Jacek Potulski wygłosili wspólnie referat pt. "Specyfika Części wojskowej Kodeksu karnego z 1997 r." w czasie odbywającej się na Wydziale Prawa i Administracji UG konferencji zatytułowanej: "Wojskowy wymiar sprawiedliwości".