Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułWojskowy wymiar sprawiedliwości
[autor:] P. Petasz,J. Potulski
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Konferencja pt. "Wojskowy wymiar sprawiedliwości" odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UG w dniu 2 marca 2006 r.