Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZbiory wilkierzy w miastach państwa zakonnego do 1454 r. i Prus Królewskich lokowanych na prawie chełmińskim
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Gdańsk 1989
Strony: 250
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa