Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułProblematyka tzw. czynu współukaranego na tle relacji między dyspozycjami art. 178a § 1 oraz art. 177 § 2 w zw. z art. 178 § 1 k.k.
Wyrok: Postanowienie SN z dnia 18 czerwca 2008 r., III KK 41/08
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania nr 3
[autor:] P. Petasz
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autor: Mgr Paweł Petasz, glosa pt. "Problematyka tzw. czynu współukaranego na tle relacji między dyspozycjami art. 178a § 1 oraz art. 177 § 2 w zw. z art. 178 § 1 k.k." do postanowienia SN z dnia 18 czerwca 2008 r., III KK 41/08. Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, nr 3 / 2009 r.