Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZadania Biura Ochrony Rządu wobec zagrożeń przestępczością zorganizowaną i terroryzmem
[w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, (red.) L. Paprzycki, Z. Rau
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Miasto: Warszawa 2009
Strony: 13
ISBN: 978-83-7601-659-7
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa