Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułSprawiedliwość naprawcza w Polsce
Nazwa czasopisma Iuris Effectus. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Numer Numer specjalny
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autor: Dr Wojciech Zalewski, "Sprawiedliwość naprawcza w Polsce", [w:] Iuris Effectus. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Zeszyt Specjalny: "Ofiary przestępstw. Seminarium z okazji Dnia Ofiar Przestępstw nt. "Naprawienie szkody pokrzywdzonemu" Ministerstwo Sprawiedliowści, Warszawa 23 lutego 2009 r.", 2009 r.