Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułKodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1 - 31
[red:]  M. Królikowski, R. Zawłocki
[autor:] R. Skarbek,W. Zalewski
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2009
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1 - 31., pod. red. R. Zawłockiego, M. Królikowskiego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009 r. (współautor dr W. Zalewski - art. 3).