Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWalka o gdańskie ołtarze
[w:] Polska droga do wolności. Pomorze 2005 (album)
[autor:] K. Zeidler, M. Zeidler
Miasto: Bydgoszcz 2005
Strony: 5
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa