Publikacja typu: Sprawozdania
Tytuł5th Roving Workshop - Istanbul, Turkey,
Tytuł (konferencji/wydarzenia) Disseminating IP knowledge in universities, Volume 2
[autor:] M. Barczewski
Wydawnictwo: European Patent Office
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego