Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułKrótkotrwały „zabór" pojazdu przez parkingowego - przestępstwo czy wykroczenie?
Wyrok: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2008 r. sygn. akt III KK 117/08
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania nr 3
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

"Krótkotrwały „zabór" pojazdu przez parkingowego - przestępstwo czy wykroczenie?" glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2008 r. sygn. akt III KK 117/08. Autor dr Wojciech Zalewski, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, nr 3, Gdańsk 2009.