Publikacja typu: Referaty
TytułSubsydiarność - suwerenność a Traktat z Lizbony
Na konferencji: Dni Europejskie w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Gdańsku
[autor:] T. Snarski
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii