Publikacja typu: Referaty
TytułSuwerenność a subsydiarność
Na konferencji: Europa bez granic
[autor:] T. Snarski
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii