Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułAntropologia rozdziału XIX Kodeksu karnego
Nazwa czasopisma Prawo i Medycyna
Numer 4/2009 (37, vol.11)
[autor:] O. Nawrot
Miasto: Warszawa 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa