Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrawna ochrona zabytków w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, /w:/
Nazwa czasopisma R. Cielątkowska, Aktualne problemy konserwatorskie Gdańska 2009,
Numer nr 5
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: s. 78-83
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego