Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułInterwencjonizm państwowy w świetle sporu pomiędzy liberalizmem a komunitaryzmem
Nazwa czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze”
Numer 2009 t. XXII
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: 9
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa