Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułJerzy Lewszecki (1913-1955) – przyczynek do biografii
Nazwa czasopisma „Przegląd Historyczno-Wojskowy”
Numer 2009 nr 4
[autor:] K. Zeidler, M. Zeidler
Miasto: Warszawa 2009
Strony: 6
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa