Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułAksjologiczne przesłanki deregulacji życia publicznego w sferze gospodarki
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze 2009
Numer t. XXII
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: 87-95
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego