Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrzekształcenia własnościowe w gospodarce jako przejaw interwencjonizmu państwowego
[w:] Prawne aspekty interwencjonizmu w gospodarce i środowisku
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Gdańsk 2009
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska