Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułSolidarność energetyczna jako zasada działania Unii Europejskiej
[w:] Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej
[red:]  C. Mik
[autor:] T. Bojar-Fijałkowski,J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Toruń 2009
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska