Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułSpołeczno-prawne aspekty funkcjonowania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
[w:] Partnerstwo publiczno-prywatne, Materiały pokonferencyjne
[autor:] T. Bojar-Fijałkowski,J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Gdańsk 2009
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska