Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułObszary chronione w prawie międzynarodowym, europejskim i polskim na przykładzie Doliny Rospudy
[w:] Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe-granice i wspólne obszary
[red:]  B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka
[autor:] T. Bojar-Fijałkowski,J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Katowice 2009
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska