Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułRuch Enviromental Justice
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XX
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska