Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKlauzula ochrony środowiska w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 4 lipca 2004 roku
Nazwa czasopisma Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej
Numer 1
[red:] T. Bojar-Fijałkowski,J. Ciechanowicz-McLean
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska