Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrzedsiębiorca – osoba fizyczna jako wspólnik w spółce cywilnej
Nazwa czasopisma Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji
Numer 8
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska