Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRecenzja rozprawy doktorskiej mgr Mikołaja Budziarka
Opis recenzowanej pozycji: Prawne aspekty ochrony Rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w zakresie wenątrzwspólnotowej dostawy towarów
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska