Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRecenzja rozprawy doktorskiej mgr M. Kupracza
Opis recenzowanej pozycji: Prawo zrównowazonego rozwoju w rolnictwie ekologicznym
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska