Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUwagi o celach, metodach i granicach sprawiedliwości naprawczej
Nazwa czasopisma Gdański Kwartalnik Adwokacki
Numer 17
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autor: Dr W. Zalewski, artykuł pt. Uwagi o celach, metodach i granicach sprawiedliwości naprawczej, Gdański Kwartalnik Adwokacki, nr 17 z 2009 r.