Publikacja typu: Referaty
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułNowelizacja Kodeksu karnego w aspekcie „chemicznej kastracji" pedofili
Na konferencji: Dni Praw Człowieka
[autor:] P. Petasz
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

W dniu 15 grudnia 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja organizowana przez ELSA Gdańsk pt. „Dni Praw Człowieka" oraz akcja charytatywna „UNICEF na Gwiazdkę". Konferencję rozpoczął wykład-referat pt. „Nowelizacja Kodeksu karnego w aspekcie „chemicznej kastracji" pedofili" przeprowadzony przez mgr Pawła Petasza , asystenta w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej WPiA UG, stanowiący komentarz do najnowszych zmian, jakim poddana została ustawa karna z 1997 r. W wykładzie połączonym z dyskusją poruszone zostały przez mgr P. Petasza kwestie zgodności nowych przepisów z obowiązującą Konstytucją RP oraz aktami prawa międzynarodowego przyjętymi przez Polskę, zwłaszcza w płaszczyźnie szeroko ujętych praw człowieka.